Litewska 10. Warszawa

Jedna z ciekawszych „gorsecik-owych” podłóg w Warszawie. Tak piękne wzory można znaleźć w modernistycznym budynku z końca lat 30. XX w. Kamienica ta powstała dla Przedsiębiorstwa Budowlanego „E. Kurnatowski”.

Karowa 18

Późno-modernistyczny budynek z 1978 r. Zaprojektowany przez grupę projektową związaną z Zakładem Projektowania Kombinatu Budownictwa Miejskiego Warszawa-Śródmieście. Zespół architektów w skład którego wchodzili Adam Snopka, Henryk Dąbrowski, Jerzy Kuźmienko, Janusz Nowak oraz Piotr Sembrat. Stylistyka budynku nawiązuje do form brutalizmu. Projekt budynku dostosowano do warunków topograficznych ulicy Karowej, która położona jest na skarpie.

Osiedle Żoliborz Artystyczny na dawnych Powązkach.

Pod koniec XVIII w. na terenie dzisiejszego osiedla ulokowana była podmiejska Willa Doktora Johna (według projektu Efraima Schroegera), lekarza związanego z rodziną Czartoryskich. W XIX w. w rejonie dzisiejszych ulic Powązkowskiej Rydygiera i Burakowskiej zaczęto lokować tzw. Letnie Baraki Powązkowskie (początkowo drewniane), a całość nazywano Powązkowskim Polem Wojennym. Przebudowie w tym czasie uległa także Willa Johna, która zamieniła się w tzw. Gotycki Dom i była przeznaczona dla dowódcy koszar.